Współpracownicy terenowi

Działania Służby Rodzinie możliwe są dzięki pracy i zaangażowaniu wielu ochotników, którym leży na sercu los polskich małżeństw i rodzin. Mieszkają oni w różnych rejonach naszego kraju. Poświęcają swój czas i wysiłek, by raz na jakiś czas zorganizować na swoim terenie konferencję, a po niej ewentualnie kontynuować to, co rozpoczęło się na konferencji w grupach Twórców Domowego Ogniska.
Nasi najbardziej zaangażowani współpracownicy spotykają się na dorocznych zjazdach mówców i koordynatorów terenowych.