Prośby modlitewne

Prosimy o modlitwę:

 • za lokalnych organizatorów konferencji, którzy trudzą się przygotowując najbliższe wydarzenia:
  o ochronę duchową dla nich i ich rodzin,
  – o zdrowie i siły fizyczne,
  – o ochotników chętnch do pomocy, – o dobry przebieg przygotowań bez komplikacji, przeciwności i trudności,
  – o pozytywne odpowiedźi zapraszanych na konferencję osób.
 • za wykładowców:
  – o dobrą dyspozycje duchową i zdrowotną,
  – o bezpieczeństwo w odbywanych na miejsce konferencji podróżach.
 • o finalizację przygotowań do “Wczasów z Biblią” w roku 2018:
  – pozytywną odpowiedź zaproszonych wykładowców,
  – dobre opiekunki dla dzieci.
  – dobrą pogodę