Nasi wykładowcy

01Magdalena i Wiesław Grabowscy
Są małżeństwem od 1979 roku. Mieszkają w Warszawie. Mają trzech dorosłych synów i sześcioro wnucząt.
Wiesław ukończył wydział Samochodów i Maszyn Roboczych na Politechnice Warszawskiej. Magdalena jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Oboje ukończyli dwuletnie Studium Życia Rodzinnego. Są współautorami podręcznika do przedmiotu Przygotowanie do Życia w Rodzinie pt. “Zanim wybierzesz”. Prowadzą kursy dla narzeczonych, są doradcami małżeńskimi. Od 1993 prowadzą Służbę Rodzinie w ramach Ruchu Nowego Życia. Magdalena jest coachem, wykładowcą na konferencjach, seminariach i spotkaniach dla kobiet, autorką książki “Kobieta warta królestwa”, “Klucze do pokoju”, “Wielka wędrówka” i “Cudowna przemiana”.


OLYMPUS DIGITAL CAMERAGrażyna i Krzysztof Motyka
Są małżeństwem od roku 1980. Mieszkają w Warszawie. Mają troje dorosłych dzieci -dwóch synów i córkę, oraz jedną wnuczkę.
Krzysztof Ukończył studia z dziedziny doradztwa psychospołecznego na Uniwersytecie Szczecińskim, Przeszedł szkolenia związane z problematyką uzależnień.
Grażyna jest absolwentką Politechniki Warszawskiej. Przez wiele lat pracowała jako menedżer, dyrektor i kierownik projektów, w branży telekomunikacji, informatyki i edukacji. Do 2010 roku prowadziła własną działalność szkoleniową i doradczą w zakresie zarządzania projektami i rozwoju umiejętności menedżerskich.
Oboje ukończyli kurs Szkoły Poradnictwa Rodzinnego przy Chrześcijańskim Instytucie Biblijnym w Warszawie. Brali czynny udział w wielu przedsięwzięciach, takich jak prowadzenie pracy świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną, w Szczecinie; współpracowali ze Stowarzyszeniem Alfred, którego celem było zapobieganie zachowaniom ryzykownym wśród dzieci. Uczestniczyli w zakładaniu w Szczecinie punktu dla uzależnionych i bezdomnych. Od 2000 roku są czynnie zaangażowani w służbę wśród rodzin i małżeństw. Współpracowali ze Służbą Rodzinie początkowo organizując konferencje, a obecnie także jako mówcy i pracownicy.


07Ula i Marek Nawrotowie
Pobrali się w 1989r, mają troje dzieci – syna i dwie córki, Marek – Ukończył Wydział Elektryczny na Politechnice Warszawskiej oraz Papieski Wydział Teologiczny, Ula – Ukończyła Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim.
Pasja obojga to górskie wędrówki, żeglowanie, podróże – poznawanie nowych miejsc i ludzi, no i oczywiście dobra książka, (najlepiej o tematyce duchowej lub psychologicznej).

Marek odszedł do Pana 4 lipca 2009 roku.


03Ewelina i Robert Olender

Są małżeństwem od 1988 roku. Mieszkają w Tryszczynie koło Bydgoszczy. Mają dwoje dorosłych dzieci: córkę i syna.
Robert jest elektronikiem, absolwentem Politechniki Gdańskiej. Obecnie jest właścicielem firmy szkoleniowej i trenerem biznesu.
Ewelina jest magistrem teologii i etyki. Obecnie pracuje jako asystent rodziny w MGOPS.
Razem, jako małżeństwo są czynni zaangażowani w służbę chrześcijańską. Ukończyli Diecezjalne Studiom Życia Rodzinnego w Bydgoszczy. Prowadzą biblijne i dyskusyjne grupy dla małżeństw (TDO) oraz spotkania dla narzeczonych. Ewelina prowadzi także grupy biblijne dla kobiet.


08Marzena i Henryk Piechotowie
Są małżeństwem od 1982 roku, mają trzech synów.
Od wielu lat mieszkają w Warszawie.
Ukończyli studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Marzena jest absolwentką polonistyki a Henryk informatyki.
Marzena przez kilka lat pracowała w Domu Dziecka. Posiada certyfikat programu “Crossrads – Młodzież na Rozdrożu”. Henryk ukończył dwuletnie Studium Życia Rodzinnego w Warszawie.
Są pracownikami Ruchu Nowego życia a od 1995 r. są również wykładowcami na konferencjach Służby Rodzinie.


04Bernarda i Jan Rózgowie
Sa małżeństwem od 1978 roku. Mieszkają w Pabianicach koło Łodzi. Mają dwie dorosłe córki. Jan jest prawnikiem, Bernarda lekarzem rodzinnym.
Jej pasją jest gotowanie, kwiaty, literatura i turystyka piesza.
Jego pasja to fotografia literatura, muzyka (wykonywana własnoręcznie) śpiew, turystyka piesza.
Oboje od 1996r czynnie zaangażowani są w działania Służby Rodzinie � początkowo jako organizatorzy konferencji, a od 1998r także jako wykładowcy.


05Maria i Tadeusz Szkałubowie
Są małżeństwem od 1991. Mieszkają w Tarnowie Podgórnym koło Poznania. Mają czwórkę dzieci- dwie córki i dwóch synów.
Tadeusz ukończył Technologię Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.Od dziecka pasjonuje go historia i wszystko związane z tym tematem. W wolnym czasie lubi spacery z żoną, najchętniej po muzeach i giełdach staroci.
Mariola skończyła Technologię Żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Bardzo lubi spacery po lesie, parku i czytanie dobrych książek.


Agnieszka i Antoni Tompolscy
Są małżeństwem od 1988 roku. Mieszkają w Krakowie.
Mają czworo dzieci – trzy córki i syna.