Nagrania z Wczasów z Biblią 2017


Nagrania wykładów:  Krutyń 2017.

Tom Nite – List do Rzymian


 • Wyklad 1. Rz 1,1-17 pobierz albo odsłuchaj ze strony: • Wyklad 3. Rz 2,1 – 3,23 pobierz


 • Wyklad 4. Rz 3,24 – 4,15 pobierz


 • Wyklad 5. Rz 4,16 – 5,11 pobierz


 • Wyklad 6. Rz 5,12 – 6,23 pobierz

 • Wyklad 10. Rz 9,1 – 10,13 pobierz


 • Wyklad 11. Rz 10,14 – 11,12 pobierz


 • Wyklad 12. Rz 11,13 – 12,8 pobierz


 • Wyklad 13. Rz 12,9 – 13,7 pobierz


 • Wyklad 14. Rz 13,8 – 14,21 pobierz


 • Wyklad 15. Rz 14,22 – 15,13 pobierz


 • Wyklad 16. Rz 15,14 – 16,27 pobierz