Materiały

Służba Rodzinie opracowała materiały ułatwiające uczestniczenie w organizowanych przez nią konferencjach oraz materiały do spotkań w grupach dla małżeństw.

Materiały do spotkań w grupach dla małżeństw obejmują 9 zeszytów formacyjnych. Cena każdego zeszytu to 7 zł.  Aby uzyskać informację jak można je nabyć należy kliknąć  sekcję „Jak zamówić” w zakładce „Materiały”.

all

Każdy zeszyt obejmuje serię spotkań (od 6 do 8) poświęconą innemu tematowi dotyczącemu życia małżeńskiego. Materiał ten pozwala na dyskusję w grupie, dzielenie się własnymi doświadczeniami i spojrzenie na różne zagadnienia przez pryzmat Pisma Świętego. Te zeszyty zostały nazwane zeszytami Twórców Domowego Ogniska. Nie mają one określonej, ani zalecanej kolejności. Można je realizować w dowolnej kolejności w zależności od potrzeb grupy.

Materiały przygotowane są tak, by nawet osoba z niewielkim doświadczeniem w prowadzeniu grupy mogła podjąć się tego zadania i poprowadzić grupę przy możliwie niedużym nakładzie pracy i wysiłku ze swojej strony.

Akceptacja i zachęcanie w małżeństwie
tdo01

Jest to seria spotkań, która pomoże w umocnieniu poczucia własnej wartości współmałżonka, dostarczy pomysłów, jak doceniać i bezwarunkowo akceptować swojego współmałżonka oraz jak mu to okazywać.Tematy spotkań:
1. Umacnianie poczucia własnej wartości
2. Bezwarunkowa akceptacja
3. Widzenie przeszłości w odpowiedniej perspektywie
4. “Sianie” pozytywnych słów
5. Prawo do poniesienia porażki
6. Radzenie sobie z życiem na co dzień
7. Docenianie współmałżonka

Budowanie jedności w małżeństwie
tdo02

Ta seria spotkań pomaga zrozumieć czym jest jedność w małżeństwie, oraz co pomaga i co przeszkadza ją budować.Tematy spotkań:
1. Pokonywanie izolacji
2. Tworzenie jedności
3. Przyjęcie współmałżonka jako daru
4. Budowanie jedności
5. Dopasowanie się do siebie
6. Budowanie ducha
7. Budowanie dziedzictwa

Pokonywanie stresu w małżeństwie
tdo03

Ten cykl spotkań pomaga uświadomić sobie konkretne przyczyny i skutki stresu w naszym życiu, rozpoznać nasze typowe reakcje na stres, i proponuje sposoby radzenia sobie ze stresem. Tak, byśmy mimo stresu potrafili żyć, zbliżać się do siebie i do Boga.

Porozumiewanie się w małżeństwie
tdo04

Spotkania z tej serii mają za zadanie polepszyć porozumiewanie się małżonków i radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi.Tematy spotkań:
1. Przeszkody w porozumiewaniu się
2. Jak uczynić nasz związek najważniejszym
3. Podstawowe zasady porozumiewania się
4. “Zamknięcie pętli” w konflikcie
5. Porozumiewanie się w czasie życiowych prób
6. Osiągnięcie duchowej wspólnoty

Role i potrzeby małżonków
tdo05

Ta seria spotkań ma pomóc małżonkom w zrozumieniu ich odmienności wynikającej z różnicy płci, ich szczególnych potrzeb i istoty ról, które mają do spełnienia w małżeństwie.

Rozwiązywanie konfliktów w małżeństwie
tdo06

Jest to seria sześciu spotkań. Pomaga uczyć się właściwego podejścia do rozwiązywania konfliktów między małżonkami.

Wzrastanie razem w wierze
tdo07

Ta seria spotkań może pomóc małżonkom odkryć siłę i radość we wspólnym chrześcijańskim wzroście. Podczas tych spotkań przekonacie się, że Pan Jezus jest najmocniejszym fundamentem dla małżeństwa.

Wyrażanie miłości w małżeństwie
tdo08

Seria sześciu spotkań pomagająca zrozumieć czym jest właściwa miłość i jak ją okazywać swojemu małżonkowi. Podstawę rozważań stanowi “Hymn o miłości” z 1 listu św. Pawła do Koryntian.

Wychowywanie dzieci w wierze
tdo09

Ta seria uświadamia rodzicom ich zadania i pokazuje praktyczne sposoby wywiązywania się z nich. Daje praktyczne wskazówki, jak nawiązać z dzieckiem bliską i serdeczną relację, która jest podstawą procesu wychowania i jak wprowadzić dziecko w jego osobistą więź z Bogiem.