Konferencje dla Rodziców

Biorąc za podstawę Boże wskazówki zawarte w Biblii i wykorzystując dorobek psychologów, przygotowaliśmy program konferencji dla rodziców o wychowywaniu dzieci, zawierający m.in. takie tematy:

  • Czego potrzebujemy jako rodzice?
  • Dzieci potrzebują rodziców.
  • Dzieci potrzebują miłości i szacunku.
  • Szczególny wyraz miłości.
  • Dzieci potrzebują kształtowania charakteru.
  • Dzieci potrzebują dyscypliny.
  • Dzieci potrzebują odfrunąć

Typowy plan konferencji

09:00 – 10:10    Czego potrzebujemy jako rodzice? Cz I
10:10 – 10:20    Przerwa
10:20 – 11:05    Czego potrzebujemy jako rodzice? Cz II
11:05 – 11:25    Przerwa.
11:25 – 12:15    Dzieci potrzebują rodziców.
12:15 – 12:35    Przerwa.
12:35 – 13:30    Dzieci potrzebują miłosci i szacunku.
13:30 – 14:15    Obiad
14:15 – 15:05    Szczególny wyraz miłości
15:05 – 15:15    Przerwa.
15:15 – 16:05    Dzieci potrzebują kształtowania charakteru.
16:05 – 16:25    Przerwa.
16:25 – 17:20    Dzieci potrzebują dyscypliny.
17:20 – 17:30    Przerwa
17:30 – 18:30    Dzieci potrzebują odfrunąć

Konferencja zazwyczaj odbywa sie w trybie jednodniowym.

W zależności od potrzeb lokalnych konferencja ta może zostać rozszerzona o dodatkowe wykłady.
Wówczas realizowana jest w trybie weekendowym.