Wierni Przyrzeczeniu

Konferencja ma elementy interaktywne i dlatego realizowana jest w blokach tematycznych.
Tematy wykładów są oparte o słowa przysięgi małżeńskiej.

Blok I – Miało być tak pięknie i co to się porobiło…?
Blok II – Biorę ciebie za męża/żonę
Blok III – i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską
Blok IV – oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący…

Konferencja zazwyczaj odbywa się w trybie jednodniowym.

Typowy plan konferencji

9:15- 11:45    Blok I: Miało być tak pięknie i co to się porobiło?
11:45- 12:00    przerwa
12:00 – 13:15    Blok IIa: Biorę Ciebie za męża/ żonę…
13:15 – 14:00    obiad
14:00 – 15:15    Blok IIb Biorę ciebie za męża/żonę…
15:15 – 15:30    przerwa
15:30 – 16:30    Blok III …i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżenską
16:30 -16:45    przerwa
16:45-18:00    Blok IV …oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący…