Budowanie Jedności Małżeńskiej

Program konferencji zasadniczo obejmuje 13 spotkań wykładowych na następujące tematy:

  • Zagrożenia dla jedności małżeńskiej (3 wykłady)
  • Boże cele dla małżeństwa
  • Boży plan dla małżeństwa
  • Porozumiewanie się w małżeństwie
  • Relacja seksualna w małżeństwie
  • Odpowiedzialność męża/żony w małżeństwie
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Boża moc dla małżeństwa
  • Błogosławienie sobie nawzajem
  • Dziedzictwo, jakie po sobie zostawiamy.

Ze względu na obszerność tematu konferencja ta realizowana jest zazwyczaj w trybie weekendowym lub tygodniowym.