Razem jako Zespół

Jest to konferencja zawierająca 5 spotkań wykładowych na następujące tematy:

  • Zagrożenia dla naszego zespołu
  • Konflikty w naszym zespole
  • Boży plan dla naszego zespołu
  • Boża moc dla naszego zespołu
  • Wzmacnianie naszego zespołu

Zazwyczaj konferencja ta jest realizowana w trybie jednodniowym.

Typowy plan konferencji:

9:10 – 10:30    Rozpoczęcie konferencji. Zagrożenia dla naszego zespołu
10:30 – 10:50    Przerwa i praca w parach.
10:50 – 11:45    Konflikty w naszym zespole
11:45 – 12:00    Przerwa
12:00 – 12:55    Boży plan dla naszego zespołu
13:00 – 13:50    Obiad
13:50 – 14:50    Dyskusja grupach
14:50 -15:00    Przerwa
15:00 – 15:45    Boża moc dla naszego zespołu
15:45 – 16:05    Przerwa i praca w parach
16:05 – 17:30    Wzmacnianie naszego zespołu.