Konferencje dla kobiet

Kobietom proponujemy udział w weekendowych konferencjach tylko dla nich.

Konferencje prowadzone są przez Magdę Grabowską, często także z udziałem jej wspaniałych Towarzyszek.

Konferencje prowadzone są w trybie weekendowym, towarzyszą im atrakcje w postaci praktycznych warsztatów, robótek, dyskusji i zabawy. Nie mówiąc o rozkoszach podniebienia… Zwykle jest sporo śmiechu i… łez. Warto więc oprócz gorących serc, przyborów do notowania i oczywiście Pisma Świętego  zabierać ze sobą chusteczki do nosa.

Istnieje możliwość zorganizowania takiej konferencji specjalnie dla Waszej wspólnoty lub w Waszego środowiska np. jako rekolekcji. Szczegóły prosimy uzgadniać z Magdą Grabowską

Niektóre z konferencje można przeprowadzić w trybie jednodniowym (choć weekendowe są z pewnością bardziej atrakcyjne i dają możliwość wypoczynku i wielu dodatkowych atrakcji).

1. Kobieta Warta Królestwa

Konferencja w całości poświęcona jest rozważaniu Księgi Rut. Poznajemy jej bohaterów, czasy w jakich żyli, ich zmagania, radości i smutki. Na tym tle przyglądamy się własnemu życiu. Odkrywamy też w tej Starotestamentalnej Księdze Ewangelię Nowego Testamentu.  Składa się z 5 wykładów przeplatanych dyskusjami w małych grupach.

 

2. Cudowne Boże Naczynia

To konferencja mówiąca o tym jak wspaniale i wyjątkowo jesteśmy stworzone przez naszego Stwórcę, o naszym przeznaczeniu doczesnym i wiecznym i zmaganiach przez jakie przechodzimy w tym życiu.

Tematy wykładów:

Naczynia Stworzone (Mówimy o pięknie i unikatowości nas jako dzieł Stwórcy)

Naczynia Przeznaczone (Mówimy o naszym przeznaczeniu ogólnym i szczególnym)

Naczynia Skradzione i Odkupione. (I znacznie więcej… bo także oczyszczone, uświęcone, usprawiedliwione, usynowione i napełnione.)

Naczynia Wyszczerbione (Mówimy o naszych zranieniach i radzeniu sobie z nimi)

Naczynia Wypalone (Mówimy o procesie doskonalenia nas, także poprzez trudne  doświadczenia życiowe)

3. Prawdziwie Piękna

Ta konferencja porusza temat stawania się prawdziwie piękna w różnych dziedzinach naszego życia, ale też o tym czym jest to prawdziwe piękno i jaki jest sens stawania się prawdziwie piękną.

Tematy wykładów:

Bajka- nie bajka (Mówimy o odwiecznym Bożym planie, w którym jest miejsce dla każdej z nas )

Sierotka czy Królewna (Mówimy o mentalności w jakiej żyjemy i związanych z nią konsekwencjach)

Piękna w czynach (Mówimy o uczynkach złych, dobrych i innych 🙂 i o tym co naprawdę  oznacza  bycie piękną w czynach)
( opcjonalnie częścią konferencji mogą być warsztaty: PIĘKNA I ZDROWA oraz    PIĘKNA I TWÓRCZA 🙂

Piękna w mowie – (Tym razem nie jest to spotkanie wykładowe, ale jest przeprowadzone w postaci rozważania i  dyskusji w grupie)

Piękna w myślach (Jak sam tytuł wskazuje mówimy o pięknie naszych myśli, które tez mają podobać się Bogu)

Piękna w modlitwie.

Piękna w domu.  Tu także tytuły mówią same za siebie 🙂