Grupy małżeńskie po Konferencjach

Udział w konferencjach stanowi silny bodziec i zachętę do pracy nad relacjami w małżeństwie i rodzinie. Po konferencji podejmujemy często różne postanowienia i z zapałem pragniemy je realizować. Naturalne jest jednak, że ten zapał po jakimś czasie wygasa. Dlatego jako kontynuację procesu rozpoczętego na konferencji, proponujemy małżeństwom udział w grupach dyskusyjnych, które nazwane zostały grupami Twórców Domowego Ogniska.

Grupy Twórców Domowego Ogniska zwykle inicjowane są przez organizatorów konferencji. Zapraszają oni do udziału w tych grupach uczestników konferencji, którzy zgłoszą w ankiecie pokonferencyjnej chęć uczestniczenia w takiej grupie. Jeśli jednak z różnych przyczyn organizatorzy konferencji takiej grupy nie utworzą, to nic nie stoi na przeszkodzie, by sami uczestnicy zainicjowali ja w swoim środowisku. Mogą oni zachęcić swoich sąsiadów, znajomych czy małżeństwa ze swojej wspólnoty, aby zbierali się razem i dyskutując nad różnymi zagadnieniami z życia rodzinnego, wzajemnie motywowali się do pracy nad swoimi małżeństwami. Uczestnikami grupy nie muszą bowiem być osoby, które wcześniej uczestniczyły w konferencji!!!