Grupy małżeństw

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów budowania małżeństwa i rodziny jest udział w dyskusyjnych grupach,w których istnieje możliwość ugruntowywania swojej wiedzy teoretycznej, konfrontowania swoich poglądów z poglądami innych osób, otwartej wymiany myśli i doświadczeń w atmosferze zachęty, przyjaźni i współodpowiedzialności. Taką właśnie możliwość stwarzają grupy Twórców Domowego Ogniska. Uczestnicząc w tym cyklu małżonkowie zbliżają się do siebie, do Boga i do innych małżeństw. Studiują Słowo Boże, dzielą się problemami i sukcesami, i wzbogacają łączącą ich więź.
Tak więc udział w spotkaniach Twórców Domowego Ogniska:

  • pomaga małżonkom poznać lub utrwalić wskazówki Pisma Świętego dotyczące kształtowania trwałego, satysfakcjonującego małżeństwa i rodziny,
  • skłania małżonków do prowadzenia szczerych rozmów o istotnych sprawach dotyczących ich związku lub ich relacji z dziećmi,
  • daje małżonkom motywację do podejmowania działań prowadzących do umocnienia ich więzi i poprawienia wzajemnej relacji,
  • zachęca małżonków do dyskusji z innymi parami na tematy związane z małżeństwem i przyczynia się do budowy przyjaźni między tymi parami,
  • prowadzi do wzajemnej odpowiedzialności par biorących udział w spotkaniach za podejmowanie wysiłków w kierunku wzrostu małżeństwa.

Służba Rodzinie przygotowała dla tych grup odpowiednie materiały. Pomagamy także zainicjować takie grupy i zapewniamy szkolenie dla ich liderów.