Prośby modlitewne

Prosimy o modlitwę:

  • za lokalnych organizatorów konferencji, którzy trudzą się przygotowując najbliższe wydarzenia: o ochronę duchową dla nich i ich rodzin, - o zdrowie i siły fizyczne, - o ochotników chętnch do pomocy, - o dobry przebieg przygotowań bez komplikacji, przeciwności i trudności, - o pozytywne odpowiedźi zapraszanych na konferencję osób.
  • za wykładowców: - o dobrą dyspozycje duchową i zdrowotną, - o bezpieczeństwo w odbywanych na miejsce konferencji podróżach.
  • o finalizację przygotowań do "Wczasów z Biblią" w roku 2018: - pozytywną odpowiedź zaproszonych wykładowców, - dobre opiekunki dla dzieci. - dobrą pogodę