Konferencje dla Rodziców

Biorąc za podstawę Boże wskazówki zawarte w Biblii i wykorzystując dorobek psychologów, przygotowaliśmy program konferencji dla rodziców o wychowywaniu dzieci, zawierający m.in. takie tematy:
  • Czego potrzebujemy jako rodzice?
  • Dzieci potrzebują rodziców.
  • Dzieci potrzebują miłości i szacunku.
  • Szczególny wyraz miłości.
  • Dzieci potrzebują kształtowania charakteru.
  • Dzieci potrzebują dyscypliny.
  • Dzieci potrzebują odfrunąć

Typowy plan konferencji 09:00 - 10:10    Czego potrzebujemy jako rodzice? Cz I 10:10 - 10:20    Przerwa 10:20 - 11:05    Czego potrzebujemy jako rodzice? Cz II 11:05 - 11:25    Przerwa. 11:25 - 12:15    Dzieci potrzebują rodziców. 12:15 - 12:35    Przerwa. 12:35 - 13:30    Dzieci potrzebują miłosci i szacunku. 13:30 - 14:15    Obiad 14:15 - 15:05    Szczególny wyraz miłości 15:05 - 15:15    Przerwa. 15:15 - 16:05    Dzieci potrzebują kształtowania charakteru. 16:05 - 16:25    Przerwa. 16:25 - 17:20    Dzieci potrzebują dyscypliny. 17:20 - 17:30    Przerwa 17:30 - 18:30    Dzieci potrzebują odfrunąć Konferencja zazwyczaj odbywa sie w trybie jednodniowym. W zależności od potrzeb lokalnych konferencja ta może zostać rozszerzona o dodatkowe wykłady. Wówczas realizowana jest w trybie weekendowym.