Wierni Przyrzeczeniu

Konferencja ma elementy interaktywne i dlatego realizowana jest w blokach tematycznych. Tematy wykładów są oparte o słowa przysięgi małżeńskiej. Blok I - Miało być tak pięknie i co to się porobiło...? Blok II - Biorę ciebie za męża/żonę Blok III - i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską Blok IV - oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący... Konferencja zazwyczaj odbywa się w trybie jednodniowym. Typowy plan konferencji 9:15- 11:45    Blok I: Miało być tak pięknie i co to się porobiło? 11:45- 12:00    przerwa 12:00 - 13:15    Blok IIa: Biorę Ciebie za męża/ żonę... 13:15 - 14:00    obiad 14:00 - 15:15    Blok IIb Biorę ciebie za męża/żonę... 15:15 - 15:30    przerwa 15:30 - 16:30    Blok III ...i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżenską 16:30 -16:45    przerwa 16:45-18:00    Blok IV ...oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący...