Nagrania z Wczasów z Biblią 2017


Nagrania wykładów:  Krutyń 2017.

Tom Nite - List do Rzymian


  • Wyklad 1. Rz 1,1-17 pobierz albo odsłuchaj ze strony:
... ... ... ... ... ... ... ... ...
  • Wyklad 10. Rz 9,1 - 10,13 pobierz
...
  • Wyklad 11. Rz 10,14 - 11,12 pobierz
...
  • Wyklad 12. Rz 11,13 - 12,8 pobierz
...
  • Wyklad 13. Rz 12,9 - 13,7 pobierz
...
  • Wyklad 14. Rz 13,8 - 14,21 pobierz
...
  • Wyklad 15. Rz 14,22 - 15,13 pobierz
...
  • Wyklad 16. Rz 15,14 - 16,27 pobierz
...