Koniaków – Rekolekcje dla kobiet – „Kobiety w Ewangeliach”


Szczegóły wydarzenia


Zapisy i informacje przez stronę www.emauskoniakow.pl